Bouwen aan de energietransitie

Samen werken aan het elektriciteitsnetwerk

Stedin heeft de grote opgave om te zorgen dat haar klanten beschikken over een veilig en betrouwbaar gas- en elektriciteitsnetwerk. De komende jaren worden oude gietijzeren gasleidingen vervangen voor nieuwe leidingen, waar in de toekomst ook waterstof doorheen kan gaan. Ook wordt het elektriciteitskabels in de steden en dorpen verzwaard om te voorzien in een toekomstprove woon- en werkwijk. Daarmee kan iedereen beschikken over voldoende elektriciteit voor huishoudelijke apparaten en het opladen van de elektrische auto, maar ook om voldoende capaciteit in het elektriciteitsnetwerk te creëren voor teruglevering van de zonnepanelen.

Opdrachtgever(s)
De transitie naar hernieuwbare energiebronnen vraagt veel van het huidige energienetwerk en heeft te maken met een snelle groei in energievraag in een relatief korte tijd. Deze groeiende vraag naar hernieuwbare energie heeft te maken met verschillende ontwikkelingen en steeds meer gemeenten maken plannen om over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen. Zo komen er iedere dag meer elektrische voertuigen en bijbehorende laadvoorzieningen, grote datacentra en windmolenparken bij. En daar is het netwerk nog niet overal geschikt voor. Stormvloed helpt bij het plannen van die transitie, op strategisch niveau.
Thema
Om het energienetwerk van Nederland te verduurzamen zijn veel en soms ook grote ruimtelijke aanpassingen nodig. Er worden de komende jaren veel nieuwe transformatorhuizen geplaatst o.a. in woonwijken. Onze strategisch omgevingsmanager speelt daarbij een belangrijke rol in de samenwerking met de gemeenten voor de locatie, communicatie en vergunningen. Maar zij creëert ook betrokkenheid bij de stakeholders en zorgt voor behoud van de relatie met de omgeving.
Uitdaging
Naast deze werkzaamheden helpt zij netwerkbedrijven, zoals Stedin, met het opstellen van een goede communicatiestrategie en een omgevingsscan. Op deze manier wordt iedereen die in een gebied woont, recreëert of werkt, betrokken bij de reguliere werkzaamheden, zoals het verwijderen/ vervangen van oude gasleidingen, het verzwaren van elektrakabels en het verplaatsen van kabels en leidingen t.b.v. een (gebieds)ontwikkeling in een gemeente.
Rol
Om de relatie met de omgeving buiten de organisatie goed te laten verlopen, is het ook nodig om intern de organisatie goed in te richten. Beschikken de projectleden allen over dezelfde en juiste informatie? Werken de afdelingen op de juiste manier met elkaar samen? Welke afspraken zijn met de omgeving gemaakt en waar liggen deze vast? Onze strategisch omgevingsmanager bekijkt of er verbeteringen nodig en mogelijk zijn binnen de projecten ten aanzien van de omgeving en geeft haar advies hierover.