Digitalisering van het treinnetwerk

Digitaal spoor is de toekomst

ProRail stuurt de Nederlandse spoorweg naar een digitale toekomst met het European Rail Traffic Management System (ERTMS) om makkelijker en sneller met de trein de grens over te kunnen Om dit te facilitairen is er een stabiel GSM-R netwerk nodig. ProRail is na de drie grote welbekende telefoonproviders de vierde in Nederland. Dit netwerk wordt gebruikt voor communicatie tussen treinen en verkeersleiding. Om dit netwerk te verbeteren voor ERTMS zijn er 300 opstelpunten en 70 masten nieuwe masten nodig. Naast dat deze transitie de veiligheid en efficiëntie van het spoor verhoogt, stuiten de 40 meter hoge masten op weerstand van omwonenden.
Als omgevingsmanager begeleid ik vergunningsaanvragen, communiceer ik met stakeholders en ben ik verantwoordelijk voor de conditioneringen. Mijn doel is om begrip en acceptatie te creëren. Samen streven we naar een geavanceerd spoorwegsysteem dat zowel technologisch geoptimaliseerd als maatschappelijk aanvaard is.

Opdrachtgever
Binnen ProRail maken we gebruik van ons eigen netwerk voor mobiele communicatie, genaamd GSM-R. Dit netwerk bestaat uit masten en andere opstelpunten langs het spoor, en het zorgt voor radiodekking langs alle spoortrajecten. Hiermee faciliteren we de communicatie tussen de railverkeersleiding en machinisten, evenals het monitoren van infrastructuur, zoals wissels, en de treinbeveiliging. Om het spoor toekomstbestendig te maken, zijn we bezig met de overgang van een analoog naar een digitaal spoor in Nederland. Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is de nieuwe internationale standaard voor digitale treinbeveiliging. Het doel is om ERTMS in 2032 actief te hebben op de drukst bereden spoorstukken in Nederland. Als voorbereiding hierop verdichten we nu al het GSM-R netwerk, omdat GSM-R essentieel is voor het functioneren van ERTMS. In de komende twee jaar zijn we van plan ongeveer 300 bestaande opstelpunten te vernieuwen en nog eens 70 masten toe te voegen om het GSM-R netwerk te verdichten. Deze voorbereidende stappen zijn cruciaal om de overgang naar ERTMS soepel te laten verlopen en ervoor te zorgen dat ons spoorwegsysteem klaar is voor de digitale toekomst.
Thema
Met de nieuwe GSM-R masten kan het spoor straks gedigitaliseerd worden, waardoor de treinen veiliger rijden en dichter op elkaar kunnen rijden.
Uitdaging
Het project heeft een impact op de leefomgeving. De masten die gebouwd worden om de antennes voor het radionetwerk in te hangen zijn tot wel 40 meter hoog. Dit is moeilijk landschappelijk in te passen. Soms is het niet mogelijk om de antennes boven op gebouwen kwijt te kunnen, dus dan moet er een mast gebouwd worden. Bijna altijd kijkt er wel iemand uit op de mast. Direct omwonenden hebben geen belang bij de mast, dus zijn zij er op tegen. Ook komt het voor dat men bang is voor ‘straling’.
Rol
Als omgevingsmanager ben ik betrokken bij diverse fases van een project, waarbij ik interne en externe stakeholders met elkaar verbind. Om nieuwe opstelpunten voor GSM-R te bouwen, moeten ongeveer 70 omgevingsvergunningen aangevraagd worden door heel Nederland. Ik begeleid de aanvragen vanuit ProRail, van vooroverleg tot de bezwaarprocedure. Als het opstelpunt niet op eigen grond gebouwd kan worden, zorg ik dat er grond aangekocht wordt. Daarnaast hou ik de regie over de conditionering: Ecologie, RI&E ontplofbare oorlogsresten, Bodem, Vastgoed, Juridische zaken, Kabels en Leidingen en zorg ik dat er gecommuniceerd wordt met stakeholders. Ik zorg dat de omgeving is geïnformeerd en organiseer waar nodig bewonersbijeenkomsten. Mijn energie haal ik uit de samenwerking en het resultaat wat wij bereiken.