Het spoor klaarmaken voor de toekomst

De toekomst inzichtelijk maken

Bij ProRail ben ik werkzaam als Risicoanalist op de afdeling Projecten. ProRail draagt zorg voor de aanleg en onderhoud van de Nederlandse spoorinfrastructuur en verbindt mensen, steden en bedrijven per spoor! ProRail maakt aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk en natuurlijk zorgen we ervoor dat op en om het spoor veilig is. Als risicomanager help ik teams bij het identificeren en beoordelen van potentiële risico’s die zich kunnen voordoen tijdens spoorprojecten. Dit stelt de betrokken partijen in staat om proactieve maatregelen te nemen om deze risico's te beheersen en te verminderen of voorkomen. 

Opdrachtgever
Bij ProRail ben ik werkzaam als Risicoanalist op de afdeling Projecten. ProRail draagt zorg voor de aanleg en onderhoud van de Nederlandse spoorinfrastructuur en verbindt mensen, steden en bedrijven per spoor! ProRail maakt aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk en natuurlijk zorgen we ervoor dat op en om het spoor veilig is.De afdeling Projecten houdt zich bezig met nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de Nederlandse spoorinfra. De projecten waaraan gewerkt wordt zijn heel uiteenlopend, dat maakt mijn werk lekker divers! Voorbeelden van projecten waar ik aan meewerk zijn vernieuwing van de bovenleiding, vervanging van wissels en rails en de ombouw van stations en emplacementen.
Thema
Treinreizen is vele malen duurzamer dan reizen met de auto. Om de trein als vervoersmiddel zo aantrekkelijk mogelijk te maken, dient het spoor van goede kwaliteit te zijn en de dienstregeling van de vervoeder robuust, betrouwbaar en frequent. ProRail zet zich in om treinreizen zo aangenaam mogelijk te maken en zo duurzaam vervoer te faciliteren. En natuurlijk zorgen we ervoor dat het op en om het spoor veilig is! De uitdaging zit hem in dat, om onderhoudswerkzaamheden aan het spoor te kunnen doen, de dienstregeling vaak stil moet worden gelegd. Dat is vervelend voor de reiziger, want die kan dan niet altijd zijn gebruikelijke treinreis afleggen. De projecten van ProRail zijn grote meerjarige projecten waar goed moet worden samengewerkt met de vele belanghebbenden: lokale gemeentes, bedrijven en bewoners, vervoersbedrijven en Provincies en de uitvoerende partijen: aannemers en ingenieursbureaus. En natuurlijk: de reiziger! Om dit zo goed mogelijk in banen te leiden, vindt er heel veel afstemming plaats tussen stakeholders. Communicatie is key!
Uitdaging
Als risicomanager help ik teams bij het identificeren en beoordelen van potentiële risico’s die zich kunnen voordoen tijdens spoorprojecten. Dit stelt de betrokken partijen in staat om proactieve maatregelen te nemen om deze risico's te beheersen en te verminderen of voorkomen. Risicomanagement speelt een rol bij het beheersen van de kosten en het bevorderen van efficiëntie in spoorprojecten. Door risico's op tijd te identificeren en passende maatregelen te nemen, kunnen potentiële financiële gevolgen worden beperkt. Dit helpt bij het voorkomen van budgetoverschrijdingen en vertragingen, waardoor projecten op tijd en binnen het budget kunnen worden afgerond. Daarnaast draagt risicomanagement ook bij aan het verbeteren van de veiligheid. Door mogelijke risico's te identificeren en passende maatregelen te nemen, kunnen ongevallen en incidenten worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt. Dit zorgt voor een veiligere werkomgeving voor medewerkers en reizigers.
Rol
Als risicoanalist werk ik samen met het hele projectteam. Afhankelijk van de fase van het project bestaat het kernteam uit andere rollen. In de verkenningsfase spreek ik bijvoorbeeld veel met de Planontwikkelaar en tijdens de realisatiefase weer meer met de Bouwmanager. Het kan ook zijn dat ik met de aannemer om tafel zit. Of met de omgevingsmanager, die mij weer vertelt hoe de bewoners reageren als er werkzaamheden in hun buurt plaatsvinden!Ik krijg vooral energie van ‘pilot projecten’: een beetje experimenteel, avontuurlijk en gewoon probéren en gaandeweg aanpassingen maken in het proces als dat nodig blijkt. Natuurlijk blijf ik sturen op het zo weloverwogen mogelijk nemen van risico’s. Tot in den treure discussiëren, afkaderen en uitzichtloos overleggen zuigt mijn energie. Risico’s moet je durven nemen, anders gebeurt er nooit iets! Mijn rol is om bewustwording te creëren rondom de vraag: hebben we wel alles in het vizier? Wat zijn potentiële obstakels die we moeten zien te voorkomen? Wat mag absoluut niet gebeuren en hoeveel geld mogen we uitgeven aan het voorkomen hiervan? Zijn er ook kansen? En dan samen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. Constructief en gezellig samenwerken vind ik belangrijk.