Samen werken aan bereikbaarheid

Integrale bereikbaarheid aan de metropoolrand

Als senior procesmanager draag ik de verantwoordelijkheid voor een reeks projecten die de integrale bereikbaarheid van Zaanstad Noord en verder de bereikbaarheid in het noordelijke deel van de Randstad beïnvloeden. Van mobiliteitsplannen tot snelwegverlengingen, deze initiatieven zijn cruciaal voor het anticiperen op toekomstige groei en het aanpakken van huidige knelpunten. Met een looptijd van een jaar, maar met sommige projecten die teruggaan tot 1980, is het doel helder: het verbeteren van de regionale toegankelijkheid. In een gebied dat steeds meer forensen aantrekt, is het cruciaal om politieke beloften om te zetten in tastbare actie en vertrouwen tussen gemeente en bewoners te herstellen. Mijn rol als eindverantwoordelijke omvat niet alleen het managen van complexe dossiers, maar ook het gezicht zijn van deze projecten voor de bewoners en het opbouwen van partnerschappen met verschillende belanghebbenden, van verkeerskundigen tot overheidsinstanties en lokale politiek.

Opdrachtgever
Als senior procesmanager richt ik me op diverse dossiers die allemaal betrekking hebben op de integrale bereikbaarheid van Zaanstad Noord. Binnen mijn takenpakket vallen onder andere gebied overstijgende mobiliteitsplannen, de herinrichting van een provinciale weg en de verlenging van een snelweg. Deze projecten zijn onderling verbonden en spelen in op de groei van het inwonersaantal en de bouw van nieuwe woonwijken, waardoor de huidige situatie niet voldoet aan de mogelijke toekomstige situatie. Het overkoepelende doel is het verbeteren van de regionale bereikbaarheid van Zaanstad Noord.  Mijn opdrachtgever heeft de taak om zowel de leefbaarheid als bereikbaarheid in heel Zaanstad te verbeteren. Deze projecten hebben niet alleen politieke, maar ook maatschappelijke urgentie. 
Thema
Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid voor een groot deel van de randstad. Dat betekent ook mogelijk actief verkeer weren. Het project is deels regionaal en voor een groot deel provinciaal. Deze projecten dragen bij aan het toekomst bestendig maken van het wegennetwerk om de leefbaarheid te verbeteren. Wij werken eerder aan het divergeren van verkeer en minder aan het verduurzamen van verkeer. Het valt onder alle strategienota's binnen de gemeente Zaanstad zoals Maak.Noord, Zaans Mobiliteitsplan 2040 en Mobiliteitsplan Noord. Daarnaast behoren een deel van de projecten op provinciaal niveau binnen programma's van VRA en Provincie.
Uitdaging
Er is ontzettend veel onvrede bij bewoners en daardoor ook veel maatschappelijke en politieke druk. Binnen de gemeente weten de dorpelingen de wethouders snel te vinden. Dat lijdt soms tot situaties waarin politieke keuzes botsen met de praktische keuzes en andersom. Het ligt hier allemaal dicht op en naast elkaar.  Er is een bepaalde kennisachterstand gekoppeld met frustratie over het bijvoorbeeld onveilig vinden van de omgeving. We werken er hard aan om zichtbaar te worden in het gebied zodat de bewoner wel het gevoel heeft dat we serieus zijn. Dat vergt tijd. Want dit vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Rol
Ik ben senior procesmanager en eindverantwoordelijke voor meerdere projecten. Daarnaast ben ik ook het gezicht van de dossiers naar de bewoners toe en werk ik direct onder drie ambtelijk opdrachtgevers. Ik werk in een team met ongeveer 10 mensen aan deze complexe dossiers. Ik werk daarbij samen met verkeerskundigen, ambtelijke opdrachtgevers, provincie, VRA en wethouder. Ik mag gaten dichtlopen en kan actief werken aan hoe Zaanstad wordt gezien door bewoners om zo het vertrouwen te herstellen. Hier kan ik creatief in zijn. Dit spel, daar krijg ik energie van! Laten zien dat we echt wat kunnen!